Obchodní podmínky Equiinzert.cz

Inzertní server EQUIINZERT.CZ  provozovaný společností H2 Company s.r.o. IČO: 28542037

Server  umožnuje zveřejnovat a inzerovat nabídky zboží a služeb a jiného majetku jak soukromých osob  tak podnikatelských subjektů. Uživateli je povoleno inzerovat POUZE do kategorie přímo související s inzerovanou položkou a uvádět konkrétní inzerovanou věc.    

 

PODMÍNKY INZERCE:

SOUKROMÁ INZERCE –  publikovat lze  nabídku / poptávku obchodu nebo služeb tato inzerce je ZDARMA  inzerát po dobu platnosti 1- 2 měsíců.

​​GOLD INZERCE:

 1. zobrazení na předních pozicích 
 2. Dobíjení kreditu přes platební bránu GOPAY s.r.o.
 3. Cena Goldinzerce 69.-kč, 139.- kč, 209.- kč, 299.- kč vč. dph
 4. délka Goldinzerce  7,14,21,30 dní 
 5. Goldinzerce je zpoplatněna

FIREMNÍ INZERCE –  publikovat lze  nabídku / poptávku obchodu nebo služeb tato inzerce je ZDARMA* nutná registarce Firmy ( kategorie FIRMY ) a založení účtu , inzerát po dobu platnosti 1- 2 měsíců *při bezplatné registraci má inzerent možnost vložení 20 inzerátů , v případě nedostačujícího limitu lze registraci upravit na placenou registraci s neomezeným počtem inzerátů a dalšími výhodami, více na reklama@equiinzert.cz

GOLDFIRM INZERCE:

 1. dobíjení kreditu přes platební bránu GOPAY s.r.o.
 2. nabídka zboží / služeb v neomezeném množství.
 3. cena Goldfirm inzerce 85.-kč,169.-kč,254.-kč,363.-kč vč.dph
 4. délka Goldfirm inzerce 7,14,21,30 dní
 5. Goldfirm inzerce je zpoplatněna
 6. zobrazení na předních pozicích

 

PODMÍNKY PLATNÉ PRO VŠECHNY INZERENTY: 

 1. Uživatel  se vložením inzerátu zavazuje dodržovat veškerá zde uvedená pravidla a podmínky užití webové stránky www.equiinzert.cz
 2. Uživatel nesmí vkládat inzeráty které nesouvisí přímo s koňmi nebo jezdectvím.
 3. Uživatel může kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů a s tím související registraci.
 4. Uživateli je výhradně zakázano užívat inzertní server k propagaci inzerátů s erotickým podtextem .
 5. Uživatel nesmí nabízet dovoz a prodej neregistrovaných léčiv.
 6. Uživatel nesmí podávat duplicitní inzerci .
 7. Uživatlel nesmí vkládat do inzerátu URL odkaz  směřující na inzerci na jiných inzertních s tránkách.
 8. Uživatel se zavazuje vkládat pouze fotografie nikoliv plakáty, letáky koláže či jinou formu grafické reklamy. 
 9. Uživatel se zavazuje že vložené fotografie budou vloženy tak, aby nenarušovali vzhled inzerce( tzn.vzhůru nohama , na bok atd ) 
 10. Uživateli je zakázáno vkládat inzerci s neověřitelnými výdělky vyžadující finanční investici předem .
 11. Uživatel smí vkládat mezi fotografie ofocený původ koně, nesmí však být jako 1.foto inzerátu
 12. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel webu je oprávněn zasílat uživateli informoce o službách , které provozovatel poskytuje
 13. Uživatel potvrzuje vložením inzerátu do soukromé inzerce, že je uvědoměn o skutečnosti, že platnost inzerátu je  30 - 60 dní. Po uplyntí této lhůty je inzerát automaticky smazán a potvrzení bude zasláno na e-mail
 14. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí administrace inzerátu .

 

PROVOZOVATEL: 

 1. si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu , případně inzerát odstranit z nabídky , bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, nebo podmínkami inzerce
 2. má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná fyzická nebo právnická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám webu equiinzert.cz
 3. nenese žádnou odpovědnost za škody, které byli způsobeny uživateli nebo třetím osobám přímo , či nepřímo vznikly v důsledku s využíváním webu equiinzert.cz
 4. nenese zodpovědnest za zneužití osobních dat uvedených v inzerci nebo získaných nelegálním vniknutím do systému stránek třetí osobou.
 5. nezodpovídá  za obchod uzavřený s jiným uživatelem prostřednictvím tohoto webu
 6. není povinen předem upozornit uživatele na porušení pravidel
 7. funguje pouze jako zprostředkovatel kontaktů mezi prodávajícím a kupujícím a tudíž nepřebírá záruky za zaplacení, kvalitu, dodání či původ nabízených věcí či zvířat.
 8. je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat
 9. si vyhrazuje právo zablokování – smazání uživatele při opakovaném porušení pravidel.

 

DOPORUČUJEME 

 1. Zasílání zboží na dobírku
 2. Neposílat peníze předem neověřeným inzerentům bez hodnocení
 3. Po uskutečněném obchodu-služby udělte hodnocení do profilu inzerenta

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost H2 Company s.r.o., se sídlem Národní Obrany 935/13, 160 00 Praha 6, IČO 28542037, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C., vložka 149083(“Společnost”) se při nakládání s osobními údaji řídí následujícími zásadami (“Zásady”).  

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky společnosti www.equiinzert.cz („webové stránky„), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se společností či nikoliv („subjekty údajů„).

Osobními údaji se v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679  (“GDPR”) rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj„).

Užíváním webových stránek společnosti berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Účel a rozsah zpracovávaných údajů

Za účelem poskytování služeb, zajišťování bezpečnosti služeb, plnění smluvního vztahu, správy uživatelských účtů, provádění analýz a měření, provozování reklamních systémů, plnění daňových a účetních povinností a jiných zákonných povinností a zajišťování dalších oprávněných zájmů Společnosti zpracovává Společnost IP adresu a osobní údaje v rozsahu, ve kterém jí je subjekty údajů samy poskytnou ve formulářích na webových stránkách. Společnost zpracovává osobní údaje pouze v míře nezbytné pro účel zpracování.

Příjemci zpracovávaných údajů

V rámci společnosti jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným a proškoleným zaměstnancům.

Společnost je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné pro poskytování služeb a běžný provoz a vývoj webových stránek. Jedná se typicky o poskytovatele platebních bran, poskytovatele běžných analytických a vývojářských nástrojů, obchodní partnery, o jejichž služby projeví subjekty údajů zájem, poskytovatele technologií pro programatickou inzerci, poskytovatele účetních služeb. 

Doba zpracování údajů

Společnost osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, maximálně však po dobu 2 let po posledním poskytnutí služeb danému subjektu údajů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu.

 

FIRMY

Tato sekce je určena pro registraci firem z odvětví jezdectví dle vytvořených kategorií , základní firemní zápis je zdarma . Na základě registrace firmy možnost inzerce koně-vybavení-služby více viz. firemní inzerce , pro zvýšení efektivity inzerátu možnost využití GOLDFIRM INZERCE.

 

ČLÁNKY

Určeno pro registrované Firmy , prezentace společností formou PR článků . Cenovou nabídku Vám vytvoříme na dotaz .

 

REKLAMA  

Nabízíme využití placené reklamy formou banerů a PR článků. Připravíme nabídku dle Vašich požadavků a představ. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat  reklama@equiinzert.cz                                                                                                                                                                                                                                                     

V pořádku

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. V případě dalšího využívání webu vyjádříte souhlas s pravidly a zásady používání cookies.

Načítám, prosím vydržte...